Psychiatrická rehabilitace

Provázení k úzdravě.


Lidem se závažným duševním onemocněním poskytujeme zdravotní péči psychiatrické sestry, která je součástí komunitního multiprofesního týmu. Využívá metod psychiatrické rehabilitace, techniky a nácviky prováděné s klientem vedou ke zlepšení schopností sebepéče. Provází klienta při přechodu z hospitalizace do domácího prostředí, pomáhá se zvládáním projevů nemoci, s překonáním krizového období, podporuje zdravý životní styl, zajišťuje navazující služby potřebné pro zotavení. Součástí služby jsou podpůrné individuální a skupinové aktivity, nácviky relaxace a kognitivní trénink. V součinnosti s ambulantním psychiatrem klienta a sociálními pracovníky vytváří komplexní, dostupnou, včasnou a intenzivní podporu.

Smluvní zdravotní pojišťovny:

  • 213 Revírní bratrská pokladna
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna

KONTAKT

Blanka Lago, DiS.
psychiatrická sestra

Telefon: +420 608 964 967
E-mail: blago@asociacetrigon.eu

Zdravotní služba je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Projekt Multiprofesní komunitní péče o klienty s duševním onemocněním je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

PODPORUJÍ NÁS