Středisko psychosociální pomoci

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KOMUNIKACE A SPOKOJENOST


Ve Středisku psychosociální pomoci poskytujeme multidisciplinární péči dospělým lidem s duševním onemocněním. Služby zabezpečují psychologové, všeobecná sestra se specializací v psychiatrii a sociální pracovníci.  

AMBULANCE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

  • Psychologická vyšetření
  • Individuální a skupinové psychoterapie 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

  • Intervence psychiatrické sestry v přirozeném prostředí s přínosem pro průběh léčby, předcházení relapsu a tím snížení frekvence hospitalizace.  
  • Pomáháme se zvládáním projevů nemoci, s překonáním krizového období, nastavením zdravého životního stylu (relaxace, kognitivní trénink atd.), sledujeme dodržování léčby a podporujeme zotavení rodinného prostředí.   
  • Psychiatrická rehabilitace probíhá v součinnosti s ambulantním psychiatrem klienta.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

  • Poskytujeme služby v terénu i ambulanci, zaměřujeme se na rozvoj potenciálu klienta ve všech oblastech života jako jsou bydlení a domácnost, péče
    o sebe, práce, volný čas, sociální vazby, komunikace.  
  • Provázíme klienta při přechodu z hospitalizace do domácího prostředí, posilujeme schopnosti a dovednosti tak, aby člověk mohl fungovat v běžném životě. 
  • Zajišťujeme poradenství a navazující služby potřebné pro zotavení.  

KONTAKT

Středisko psychosociální pomoci 
Chelčického 616/12 
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz  

Telefon: +420 770 181 120 
E-mail: stredisko@asociacetrigon.eu

 

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ambulanci klinického psychologa a domácí ošetřovatelskou péči
realizujeme dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

PODPORUJÍ NÁS