Sociálně terapeutické dílny

Sebedůvěra, naplnění a motivace.


Osoby s duševním onemocněním podporujeme v rozvoji pracovních dovedností, v posílení kompetencí a motivaci ke změnám. Připravujeme jim podmínky, ve kterých mohou svůj den strukturovat, usnadňujeme jim adaptaci na práci. Klienti tak mohou naplnit den smysluplnou činností, rozvíjí si pracovní návyky i například schopnost komunikovat v kolektivu.

Sociálně terapeutické dílny jsou zaměřeny na práce v textilní či dřevařské dílně a na zahradě.

Tuto službu poskytujeme bezplatně.

Dotazy týkající se sociálně terapeutických dílen vám rádi zodpoví odborní sociální pracovníci.

Registrovaná sociální služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt je také spolufinancován městským obvodem Poruba.

PODPORUJÍ NÁS