Kdo jsme

KAŽDÝ DOBRÝ NÁPAD SE POČÍTÁ


Nápadů, co udělat, máme v Asociaci TRIGON spoustu. Zrealizujeme jich ale asi jen deset procent. Do kterých jsme se kdykoli pustili a chystáme pustit, rovnou přenášíme do reality. Naše aktivity vychází z inovativních vizí a myšlenek s přesným zacílením na řešení problémů a nejrůznějších potíží a starostí, s nimiž se lidé s handicapem potýkají nejčastěji. Překonávat překážky nám pomáhá odhodlání, vytrvalost a smysluplnost práce.

Na otázku, které naše projekty jsou nejlepší, se nedá jednoznačně odpovědět. Ale určitě je obecně charakterizují slova jako kvalita života, komplexní škála propojených služeb, otevřenost a důvěra, ale i mezioborová spolupráce s dalšími partnery a sdílení zkušeností na mezinárodních konferencích a diskuzních fórech. Věříme, že naše aktivity vedou k lepšímu porozumění napříč občanskou společností a k naplňování hodnot jako je svoboda, lidská důstojnost a solidarita.

Nikdy jsme si nemysleli, že udělá takovou radost ušitá taška v naší šicí dílně nebo písničky našeho TRIGON Bandu, že se staneme stážisty v podobných organizacích v Itálii a Francii, že zažijeme poděkování formou standing ovations při slavnostním předávání prestižních ocenění Křišťálový kamínek na Evropských dnech handicapu. K radosti nás všech se tak stalo a stává. Děkujeme.

Základní informace o Asociaci TRIGON


Asociace TRIGON, o.p.s. je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1236, organizace byla založena 23. března 2006.

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace Trigon, o. p. s.

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Radovan Maresz ,předseda
Mgr. Eva Sroková
Bc. Zdeněk Boldys

DOZORČÍ RADA

MUDr. Jana Špačková ,předsedkyně
PhDr. Marta Meconcelli-Holčáková
PaedDr. Karla Vítková

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 27027686

Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2800649130/2010

Raiffeisenbank, a.s. (CZK + EUR)
Číslo účtu: 2403464001/5500
(pro sponzory a dárce)

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

EAPN (European Anti Poverty Network) ČR
Asociace nestátních neziskových organizací ČR a MSK

Výroční zprávy


2018 – 2023

Konference, workshopy a diskuzní fóra


 • Rozvoj České republiky a budoucnost EU, Poslanecká sněmovna ČR, 2020
 • Evropský semestr – cesta pro realizaci Evropského pilíře sociálních práv, EAPN v ČR, 2019
 • Fokusní skupina, British Council, The „People-to-People Central Europe“ Project, Ostrava 2019
 • Handicap a práce: Pohledy napříč Evropou, Francie – Brest 2018
 • Panelová diskuze na téma Zvýšení kvality života seniorů v obcích, EAPN v ČR, ČR, Ostrava 2018
 • Beseda se studenty VOŠS, ČR, Ostrava 2018
 • Národní konference Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv, Praha 2018
 • Účast v kampani Díky Evropo pořádané Zastoupením Evropské komise v ČR, 2018
 • Mezinárodní konference Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí, Praha 2018
 • SYMA – Systémy managementu 2017, Česká společnost pro jakost, 29. – 30. 3. 2017
 • Společenská odpovědnost firem, Caritas Opava, 29. 11. 2016
 • Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře, DTO CZ, 19. 10. 2016
 • Konference společenské odpovědnosti, Moravskoslezský kraj, 14. 9. 2016
 • XXI. setkání Asociace škol přidružených UNESCO v ČR, Ostrava, 22. 9. 2015
 • Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 2015
 • Margaret K. Lewis School Panama City, Chautaugua, Lucille Moore, St. Andrews, Everhart School Tallhassee, Florida, USA, březen 2015
 • Studie a výzkum autismu Universita Tallhassee, Florida, USA, březen 2015
 • Sociální práce, vzdělávání a zaměstnávání osob s handicapem v ČR – The Florida State University Panama City, USA, 4. 3. 2015
 • Konference společenské zodpovědnosti – Ostrava 2014 a 2015
 • Alternativní formy zaměstnavatelské politiky v kontextu zahraničních zkušeností – Zlín 19. 3. 2015
 • Sociální podnikání, sociální politika a zaměstnávání OZP – Zlín 15. 5. 2014
 • Sociální podnikání – Valašské Meziříčí 2014
 • Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře – Ostrava 2014
 • Sociale CILS, Cesena, Itálie, 1. a 2. 7. 2014
 • Conférences Réflexion sur l´évolution du secteur médico-social, Francie 6. 12. 2013
 • Cooperativa Sociale CILS, Cesena, Itálie, 10. – 15. 6. 2013
 • Mezinárodní kolokvium při příležitost 50. výročí existence Les Genêts d´Or, 6. 12. 2013
 • Futura Cooperativa Sociale socio-sanitaria Onlus, Řím, Itálie, 13. – 19. 10. 2012
 • Cooperativa Sociale CILS, Cesena, Itálie 11. – 12. 9. 2012
 • Pracovní integrace osob s handicapem, Cesena, Itálie 13. 9. 2012
 • Mezinárodní vědecká konference sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti – Praha 2012
 • Workshop se studenty – University of Rennes, Francie 2011
 • EPTA, Bologna, Itálie 14. – 17. 7. 2010
 • Současné trendy v edukaci dětí a mládeže s poruchou autistického spektra a speciálními vzdělávacími potřebami – Univerzita Roma Tre, Itálie 7. 6. 2010
 • Prezentace sociální práce v ČR v rámci Dne sociálních služeb XIII. okrsku Řím – Itálie 5. 6. 2010
 • Futura Cooperativa Sociale socio-sanitaria Onlus, Řím, Itálie 3. 6. 2010
 • Evropské dny handicapu v Ostravě – 2010 – 2014
 • Morlaix, Francie 12. – 13. 11. 2009
 • Sèminaire ATAE (ČR, FR, IT) – Bologna Itálie 2009

PODPORUJÍ NÁS