Náš tým

TÝM ASOCIACE TRIGON


Olga Rosenbergerová
ředitelka

Jaromír Bsonek
pracovník v sociálních službách
Sociálně terapeutických dílen

Soňa Ulmannová
pracovnice v sociálních službách
Chráněného bydlení

Jan Mikulenka
ekonom

Kateřina Neuvirtová
vedoucí sociální pracovnice Sociálně terapeutických dílen a Podporovaného zaměstnávání

Lenka Sobková
administrativní pracovnice

Blanka Lago
všeobecná sestra
se specializací v psychiatrii

Sylvia Zmijová
sociální pracovnice
Sociální rehabilitace

Nikola Remetová
sociální pracovnice
Chráněného bydlení

Jakub Sekera
vedoucí sociální pracovník Centra duševního zdraví Ostrava centrum a Sociální rehabilitace

Lucie Peterková
vedoucí sociální pracovnice Sociálně terapeutických dílen a Podporovaného zaměstnávání

Jana Hrabovská
sociální pracovnice Centra duševního zdraví Ostrava centrum 

Lucie Veselá
sociální pracovnice
Chráněného bydlení

Jana Kahánková
sociální pracovnice
Centra duševního zdraví Ostrava centrum

Jana Markovičová
sociální pracovnice
Centra duševního zdraví Ostrava centrum

Edita Pfefferová
pracovnice v sociálních službách
Chráněného bydlení

Jana Navrátilová
pracovnice v sociálních službách
Sociálně terapeutických dílen

Marta Meconcelli Holčáková
psycholog

Gracián Svačina  
koordinátor/metodik 
Centra duševního zdraví  
Ostrava centrum
 

Jana Camfrlová 
vedoucí služby
Chráněného bydlení 

Iveta Cigánová 
sociální pracovnice 
Sociální rehabilitace 

Radka Glogarová
sociální pracovnice
Centra duševního zdraví Ostrava centrum
 

Simona Komárková
sociální pracovnice
Centra duševního zdraví Ostrava centrum 

Dorota Podzemná 
sociální pracovnice
Centra duševního zdraví Ostrava centrum 

PODPORUJÍ NÁS