Vzdělávání

Rekvalifikační kurzy


KOUČ

Stát se vedoucím týmu zdravotně postižených, například na chráněném pracovišti nebo v sociálním podniku, je sice náročná pozice, ale na druhou stranu hodně zajímavá. Po absolvování rekvalifikačního kurzu jeho účastník zná základní legislativní normy, které řeší oblast a problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, orientuje se také v oblasti rozdělení a specifikace osob se zdravotním postižením, získá znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s osobami zdravotně postiženými, orientuje se v etických normách a kodexech. Kouč disponuje informacemi o spolupráci s úřady práce při zaměstnávání OZP, naučí se základním obchodním činnostem v komunikaci s ostatními úřady státní správy a samosprávy, se zákazníky, dodavateli i sponzory. Orientuje se v navazujících sociálních službách a osvojí si praktické dovednosti koučování zaměstnanců sociálního podniku.

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Účastníci rekvalifikačního kurzu Údržbářské práce zvládnou po jeho absolvování rozlišovat a používat jednotlivé druhy materiálů a typy technologií vhodné pro konkrétní práce. V rámci kurzu je seznamujeme se stroji a nástroji pro údržbu, učíme je vhodně jich použít.

Díky tomu dokážou provádět opravy a údržbu domovního fondu, a to především v oborech zednických, malířských, drobných instalatérských a truhlářských prací. Absolventi kurzu se zároveň orientují v zásadách práce s kovovým a dřevěným materiálem.

DOMÁCÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

V rámci rekvalifikačního kurzu Domácí úklidové práce účastníky vedeme ke zvládnutí veškerých úkonů spojených s úklidem malých ploch uvnitř budov, tedy v kancelářích i domácnostech. Seznamujeme je s úklidovými stroji pro malé plochy, čisticími prostředky, pracími a mycími automatickými zařízeními. To vše v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Absolventi kurzu získají znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit v každodenním životě i v rámci zaměstnání. Znají technologie používání pracích prostředků pro různé druhy materiálů, umí používat žehlicí stroje pro finální úpravu prádla, dokážou zabezpečit základní údržbu oděvů. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se zásadami bezpečnosti při úklidových pracích.

POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

Rekvalifikační kurz Pomocné zednické práce připraví absolventy na práci se stavebními materiály, přípravu stavebních směsí, zdění zdiva z různých materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační úkony. Účastníci kurzu zvládnou základní pomocné práce při opravách a rekonstrukcích budov, jsou schopni používat odpovídající nářadí a udržovat je, správně organizovat svou práci a pracovní prostor.

Po absolvování kurzu dokážou správně volit jednoduché technologické postupy, hospodárně využívat materiály, dopravovat je a připravit ke zpracování. Umí dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce i protipožární ochrany.

PODPORUJÍ NÁS