Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit


Pro firmy

Dárcovství firem a podporu formou sponzorství nechápeme jako samozřejmost. Podporu dárců i sponzorů vnímáme jako cestu rozvoje a vzájemné spolupráce s cílem pomoci lidem s handicapem se snáze a rychleji začlenit do života běžné společnosti. Podpora a přízeň všech našich dárců nás zavazuje k profesionálnímu přístupu, bereme ji jako pomocnou ruku a příležitost/možnost naplňovat naše poslání.

Nabízíme spolupráci postavenou na jasně dohodnutém partnerství, s cílem efektivně poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci prezentace jeho společenské odpovědnosti firem (CSR), kontaktujte nás.

DOBROVOLNÍCI

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost finančním darem,pošlete libovolnou částku bankovním převodem na číslo transparentního účtu 2403464001/5500. Nezapomeňte nám zaslat údaje potřebné pro vystavení potvrzení o přijetí daru či darovací smlouvy.

Budeme rádi, pokud nám darujete věcný dar, který výrazně podpoří naši činnost. Kontaktujte nás a my Vám sdělíme, co momentálně sháníme pro usnadnění plnění našich cílů.

Svou pomoc můžete realizovat i tím, že na Váš web umístíte odkaz na webové stránky Asociace TRIGON.

Můžete nám pomoci uskutečňovat naše cíle poskytnutím jiné bezplatné služby?
Chcete-li se stát dobrovolníkem, kontaktujte nás: 602 121 825, jsekera@asociacetrigon.eu.

Máte mezi blízkými, přáteli či známými majitele či manažera společnosti, která podporuje či uvažuje o podpoře neziskových organizací? Pracujete ve firmě, která by mohla poskytnout materiální dar či služby jako prostředek sponzorské spolupráce? Budeme vděční, pokud nás doporučíte k podpoře.

Partnerství

Buďte součástí mezinárodní týdenní akce Evropských dnů handicapu a staňte se jedním z našich partnerů, pro které máme připraveny speciální propagační balíčky dle výše Vaší finanční podpory:

  • Hlavní partner: 30.001 Kč a více
  • Partner projektu: 10.001 – 30.000 Kč
  • Dárce: do 10.000 Kč

Daňové zvýhodnění dárců


Dle § 15, odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

DÁRCE FYZICKÁ OSOBA (SOUKROMÁ OSOBA, ZAMĚSTNANEC FIRMY NEBO ORGANIZACE, OSVČ)

Fyzická osoba může podle Zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % základu daně poplatníka anebo činí alespoň 1 000 Kč.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) anebo zaměstnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatníte si odpočet darů ze základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.

Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru mzdové účtárně nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

DÁRCE PRÁVNICKÁ OSOBA

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

PODPORUJÍ NÁS