Rubriky
Novinky

CDZ pomáhá psychicky nemocným vystoupat na pomyslném žebříku až na nejvyšší stupínek

V ostravském centru duševního zdraví (CDZ) se dokonale doplňují dva světy, ten zdravotní a sociální. Jeho zakladatelé Městská nemocnice Ostrava a Asociace TRIGON v čele s ředitelkou Olgou Rosenbergerovou vědí, že jsou teprve na začátku a že je dobré vyhýbat se zbytečným superlativům, i když má CDZ za sebou první rok své existence. A věřte, veskrze úspěšný.

Jak se to povedlo? O. Rosenbergerová se rozesmála: „Jednoduše. Je nám jasné, že aby vše mohlo fungovat, tak musí být zdravotníci i sociální pracovníci ochotni týmově spolupracovat. To neznamená, že nedostanou prostor, dejme tomu na našich poradách, vyjádřit odlišný názor, nebo že si někdy při řešení nějakého problému své názory nevymění. Přínos sdílených hodnot při směřování ke společnému cíli je v případě poskytování kvalitních odborných služeb zdravotně sociálního pomezí jednoznačný. A nám jde především o kvalitu péče pro každého našeho klienta/pacienta.“

CDZ aktivně pracuje se stovkou klientů/pacientů, dalším třiceti od srpna minulého roku tým odborníků poskytl jednorázovou pomoc či poradenství. „Navázali jsme úzkou spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Opava. Z akutního oddělení se nám podařilo zkrátit hospitalizaci u 15 pacientů, u dalších 10 o to usilujeme. V psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava byla u 5 pacientů zkrácena hospitalizace a u dalších dvou to zatím řešíme. Tito lidé přešli do naší péče a podstatné je, že nedošlo k tzv. rehospitalizaci. Máme celkem 19 pacientů v opavské psychiatrické nemocnici, kteří tam jsou umístěni dlouhodobě, někteří dokonce i 10 let. Snažíme se o jejich návrat do běžné komunity, ale plně si uvědomujeme, že tento proces je časově velmi náročný a musí probíhat postupně,“ říká Gracián Svačina, koordinátor a metodik CDZ.

Tým CDZ pracuje formou Recovery, tedy zotavení. Tento model si lze představit jako obyčejný žebřík. „Lidé se k nám dostávají ve spodních stupíncích, kdy cítí beznaděj, nemají náhled na své onemocnění, jsou silně dekompenzováni. Ve spolupráci s opatrovníky, sousedy, rodinou a dalšími důležitými lidmi v klientově životě mu pomáháme vystoupat až nahoru. Naším cílem je, aby nás klient/pacient už nepotřeboval, abychom ho mohli propustit do návazné služby nebo péče rodiny,“ vysvětluje G. Svačina s tím, že reakční doba týmu v případě nových klientů je 48 hodin od chvíle, kdy pracovníky v centru kontaktuje. U stávajících klientů je to 24 hodin.

„Každý klient/pacient CDZ má svého klíčového pracovníka, se kterým vytváří individuální plán šitý doslova na míru,“ tvrdí Gracián Svačina. Společně řeší sociální a zdravotní problémy. V případě potřeby je pak připraven krizový plán, prostřednictvím něhož jsou včas upozorněni rodinní příslušníci nebo i klient/pacient samotný. Právě včasná intervence, aby krize neskončila hospitalizací, je v takových situacích nezbytná.  

Koordinátor a metodik G. Svačina připomíná, že bez fact board by práce v centru byla nemyslitelná. „Každé ráno začínáme tím, že hovoříme o konkrétních pacientech, když už klíčový pracovník potřebuje pomoc jiných odborníků, jako jsou psychiatr, klinický psycholog, peer konzultant, což je člověk se zkušeností s duševním onemocněním. Sestavíme tak mini tým, který s klientem/pacientem začíná okamžitě pracovat mnohem intenzivněji a komplexněji.“

PODPORUJÍ NÁS