Rubriky
Novinky

V Ostravě zahájila Evropské dny handicapu mezinárodní konference Nejsme v tom sami

Mezinárodní multioborová konference EDH 2024 s názvem Nejsme v tom sami se tentokrát netradičně konala už v polovině dubna, ale na tradičním místě, v malém sále Gongu v Dolní oblasti Vítkovice. Aula se 17. dubna ráno zaplnila do posledního místa, kam se sjelo více než 120 účastníků z celé Evropy s cílem seznámit se s metodou zplnomocnění a jejím používáním u lidí s duševním onemocněním.  

„Letošní téma odborné části 32. ročníku EDH je vyústěním dvouleté spolupráce Asociace TRIGON s experty z Itálie, Finska a Portugalska. Vzpomínám si na první setkání s Ilariem Volpim, koordinátorem psychiatrické péče v Římě, a na společnou debatu o reformě psychiatrické péče v Itálii a České republice. Uvědomila jsem si, jak je Italský systém péče o psychiatrické klienty pro nás inspirativní stejně jako našich zahraničních kolegů z Finska a Portugalska,“ řekla Olga Rosenbergerová, která iniciovala spolupráci a realizaci seminářů, workshopů i přátelských setkání.

Jak zaznělo v příspěvcích Minny Wallenius, vedoucí komunitního domu Virta společnosti Sosped ve finském Tampere, Itala Ilaria Volpiho, psychologa a prezidenta sociálního družstva Il Grande Carro v Římě, Nicoly Ferrettiho, projektového manažera organizace Check-In v Lisabonu zplnomocnění v jednotlivých zemích se používá nejen u osob s duševním onemocněním. Společným záměrem je zejména mladým lidem nabízet a poskytovat jim chybějící kompetence tak, aby dokázali žít svůj život bez závislosti na sociálních a zdravotních službách. „Empowerment je míra, do které může uživatel služby rozhodovat, ovlivňovat a kontrolovat události ve svém životě. V podstatě je zplnomocnění subjektivní, kognitivní a motivační proces, při kterém člověk vnímá, že má dostatek schopností a kompentencí, aby vykonával a dokončoval ty záležitosti, které sám potřebuje,“ uvedl psycholog Asociace TRIGON v Ostravě Štěpán Postulka. Dodal, že jednou ze základních ingrediencí zplnomocnění je naděje. „Kde je totiž beznaděj, není řešení. V našem centru duševního zdraví, které funguje pod hlavičkou Asociace TRIGON a Městské nemocnice Ostrava, veškerá rozhodnutí o léčbě činíme spolu s pacienty – klienty. Vytváříme příležitosti k tomu, aby se sami aktivně zapojili, v rozhovoru jsme si rovni. Názor každého pacienta – klienta považujeme za důležitý.“

Zkvalitňování péče o duševně nemocné, a to nejen v České republice, je s jejich rostoucím počtem stále aktuálnější. Zákonitě tím vzniká doslova akutní potřeba vzájemného předávání zkušeností, ale zejména nutnost budovat nová odborná zařízení a organizace s experty v oblasti psychiatrie, psychologie, sociální práce a zdravotní péče obecně.  

Na konferenci se otevřelo rovněž téma zapojení peer konzultantů do zplnomocňování lidí s duševním onemocněním. Tito lidé jsou nejdříve proškolováni a poté mohou pod vedením odborníka, zejména psychiatra, sdílet své vlastní zkušenosti, což je přínosné i pro ně samotné.

„Jsem toho názoru, že role konzultanta se zkušeností je součástí a dobrým příkladem cesty k úzdravě. Pravdou je, že pod odborným vedením dokáže motivovat ostatní ke zvládání překážek, které onemocnění s sebou nese. V zahraničí však peer konzultanti jsou dobrovolníky. Zkušenost totiž není a ani nemůže být profese! U nás se peer konzultanti přeškolují na pracovníky v sociálních službách a dostávají za své zkušenosti s duševním onemocněním mzdu jako kterýkoli jiný odborník. Toto je mnohdy kontraproduktivní. V naší organizaci jsem zavedla systém, se kterým jsem se seznámila v centru duševního zdraví v italském Arezzu,“ řekla Olga Rosenbergerová a dodala: „Zkušeností peer konzultantů využíváme pouze při skupinových aktivitách pod odborným vedením, a to výhradně v Centru duševního zdraví Ostrava. V jiných službách jejich zapojení nebylo efektivní. K zajištění co nejefektivnější péče pro lidi s duševním onemocněním potřebujeme především vysoce profesionální odborný personál.“

Během závěrečného bloku mezinárodní konference byla představená studie zplnomocnění a inkluze coby metody vedoucí k vytvoření podpůrné komunity pro teenagery, a to ve Finsku, Itálii, Portugalsku a České republice. Projekt bude ukončen v září letošního roku.

Na otázku, zda se dá zplnomocnění popsat třemi slovy, se přednášející se smíchem shodli, že nikoli, ale že se o to alespoň pokusí: „Zplnomocnění je víra ve schopnost změny. Posilování. Růst. Poznání sebe sama. Naděje.“ Záštitu nad konferencí EDH 2024 převzali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil a náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák, který řekl: „Pro mě osobně je dnešní akce velmi důležitá. Před 32 lety jsem měl možnost zahajovat tehdejší ještě Česko-francouzské dny. Nicméně podstatné je, že základní myšlenka pomáhat druhým se v nás silně zakořenila a ujala, že v Ostravě umíme a víme, jak to dělat smysluplně a efektivně. Sociální a zdravotnická oblast jsou u nás skutečně na velmi vysoké úrovni. A jsem hlavně rád, že nepřestáváme hledat cesty pomoci s našimi zahraničními partnery. Dokladem toho je i letošní program mezinárodní konference EDH s příznačným názvem Nejsme v tom sami.“ 

PODPORUJÍ NÁS