Rubriky
Novinky

Asociace TRIGON slavila svou „plnoletost“ a zároveň otevřela nové středisko pro lidi s duševním onemocněním

Asociace TRIGON připravila na čtvrtek 4. dubna u příležitosti oslav svých „osmnáctin“ Den otevřených dveří. Partneři, sponzoři, zaměstnanci, klienti i zájemci o poskytované služby měli příležitost seznámit se s širokou nabídkou činností společnosti. Navštívili porubské sídlo asociace, ovšem největší zájem odborné i laické veřejnosti vzbudilo nové Středisko psychosociální pomoci v centru Ostravy.   

„Máme rádi výzvy, také objevování nových možností s jistou dávkou nedočkavosti, ale i pochybností. Před osmnácti lety jsme zakládali naši společnost s nadšením i obavami zároveň. Pořád jsme si kladli otázku: zvládneme to, obstojíme? Odpověď nechávám na všech, kteří využívají naše služby, na našich partnerech a sponzorech,“ řekla Olga Rosenbergerová, ředitelka Asociace TRIGON, po zahájení Dne otevřených dveří v nově otevřeném Středisku psychosociální pomoci na Chelčického ulici v Moravské Ostravě a Přívoze.

Asociace TRIGON usiluje o zvýšení dostupnosti zdravotně sociálních služeb domácí péče širšímu okruhu cílové skupiny osob se závažným duševním onemocněním. Komunitní multiprofesní tým podporuje základní funkce v oblasti sociální a zdravotní péče v přirozeném, tedy domácím prostředí, které jsou pro klienty přívětivé a v posledních letech velmi žádané.

Klinický psycholog a psychoterapeut z ostravské Ambulance klinické psychologie Petr Nilius zdůraznil potřebu vytvářet prostor na pomezí sociálně zdravotního a školského sektoru. „Naším úkolem je, aby lidé dál takzvaně nechronifikovali, ale vracet je důsledně zpět do běžného a aktivního života. To se nám může podařit pouze tehdy, když v jednotlivých medicínských, sociálních i školských oborech pomoc sladíme a vzájemně propojíme. Pro neurologické pacienty je Středisko psychosociální pomoci postavené na zdravotně sociálních službách jediné v Moravskoslezském kraji. A je jich potřeba mnohem více. Nárůst neurologických onemocnění bohužel rapidně roste.“

Nově vzniklé Středisko psychosociální pomoci dokáže klientům zajistit systematický trénink, sociální a psychiatrickou rehabilitaci i psychologickou podporu. „Lidé se u nás znovu učí, jak se postarat o sebe, svou domácnost, jak co nejlépe zvládnout pohyb po městě, najít a udržet si zaměstnání a samozřejmě aktivně vyplnit svůj volný čas. Pracují na zlepšení svých kognitivních i duševních funkcí a trénují jejich využití v běžném životě. Klíčová je ovšem motivace jedince, chuť spolupracovat a mít konkrétní cíle ke zlepšování! Multioborový tým pečující o klienty s duševním onemocněním tvoří nejen sociální pracovníci, ale i psychiatrická sestra a psycholog. „Už před rokem se nám podařilo  zprovoznit kontaktní zdravotnické pracoviště a nově jsme právě pod garancí psychologa Petra Niliuse zřídili tolik potřebnou ambulanci klinické psychologie,“ dodala Olga Rosenbergerová s tím, že většina klientů do střediska přichází z psychiatrických ambulancí. Velmi dobrá spolupráce je také s akutním psychiatrickým oddělením Fakultní nemocnice Ostrava. Asi deset procent všech klientů jsou osoby propuštěné z ostravského centra duševního zdraví, pro které je zajišťována návazná rekonvalescence. Na základě individuálních potřeb klientů Středisko psychosociální pomoci Asociace TRIGON zabezpečuje pomoc v součinnosti s dalšími zdravotnickými zařízeními, jakými jsou např. ambulance paliativní péče, kardiologická nebo neurologické ambulance.

PODPORUJÍ NÁS