Rubriky
Novinky

Konference EDH 2024 je logickým vyústěním dvouleté spolupráce se zahraničními partnery

Mezinárodní projekt EDH 2024 (Evropské dny handicapu) se letos uskuteční ve dvou termínech. Asociace TRIGON uspořádá v prvním říjnovém týdnu tradiční slavnostní předání prestižních cen Křišťálový kamínek, vyhlásí nejúspěšnější autory výtvarné soutěže s názvem Čím budu, až vyrostu a také představí vítěze vědomostní soutěže Co víš o EU?

EDH 2024 ovšem už 17. dubna odstartuje multioborová konference Nejsme v tom sami / Sdílení mezinárodních zkušeností s používáním metody zplnomocnění u lidí s duševním onemocněním, a to za účasti odborníků z Finska, Itálie, Portugalska a České republiky.

„Dubnové konání konference ovlivnilo více faktorů. Tím zásadním bylo najít čas, který by vyhovoval všem. Do Ostravy přijede 26 hostů, expertů i osob s duševním onemocněním, kteří s námi společně stráví celý pracovní týden. Kromě účasti na konferenci jsme pro ně připravili exkurze a workshopy. Přímo v praxi si upřesníme výstupy pro chystanou odbornou publikaci,“ říká ředitelka Asociace TRIGON a EDH 2024 Olga Rosenbergerová s tím, že setkání s významnou mezinárodní účastí je mimořádnou příležitostí seznámit se s péčí o lidi s duševním onemocněním i pro naši odbornou veřejnost.

„Metoda zplnomocnění se používá nejen u osob s duševním onemocněním, ale i u dalších klientů. Cílem je díky sociální práci, zdravotní péči a podobně poskytnout klientovi chybějící kompetence tak, aby byl schopen žít svůj život bez závislosti na sociálních a zdravotní službách, nebo na nejrůznějších dávkách. Nejsme to my, kdo za něj vše vyřizuje, ale doprovázíme ho, radíme a pomáháme. Asociace TRIGON společně s Městskou nemocnicí Ostrava má s těmito postupy bohaté zkušenosti zejména v centru duševního zdraví (CDZ). Zplnomocnění jako takové je především náročným procesem posilování klientovy vrozené lidské důstojnosti,“ uvádí Gracián Svačina, vedoucí CDZ Ostrava a zároveň moderátor dubnové konference. Dodává, že tato v zahraničí často užívaná metoda má široký záběr. Konkrétní kroky musí být samozřejmě upraveny dle cílové skupiny.

A v čem jsou v zahraničí oproti Česku dál? „Finská organizace Sosped pracuje s mladými lidmi s duševním onemocněním. V podstatě buduje komunity ve městech i na vesnicích. Centrem se pak stává takzvaný Cultural house fungující na principu komunitního místa, které je otevřené, nízkoprahové a hlavně dostupné. Finové dokáží zplnomocnit duševně nemocné v samostatném tvoření, samostatném životě, při smysluplném užívání volného času, ale i pokud jde o vytváření tradičních, malých finských komunit,“ vysvětluje Svačina.

Český systém péče o lidi s duševním onemocněním se snaží přiblížit Itálii. Vedoucí CDZ Ostrava poznamenává, že reforma psychiatrie v Česku sice už začala a bývala vlajkovou lodí Ministerstva zdravotnictví, ale aktuálně spíše přešlapuje na místě a reformní úsilí se přibrzdilo. „Zřetelně vnímám, že sílí zájem přibližovat péči o osoby s duševním onemocněním západním metodám. Pro mě osobně je nejpropracovanější právě systém v Itálii. Zplnomocnění na jihu Evropy úspěšně používají desítky let a svými zkušenostmi udávají zřetelně optimální cestu, jak tuto metodu aplikovat v praxi. Ale dobré výsledky mají také organizace v Portugalsku a Finsku.“

Olga Rosenbergerová připomíná, že téma letošní konference EDH 2024 se zrodilo právě v Itálii při pracovní návštěvě organizace Il Grande Carro, během diskuze s Ilariem Volpim, koordinátorem psychiatrické péče v Římě. „Společně jsme prošli různá zařízení, která provozují pro lidi s duševním onemocněním. Shodli jsme se, že se potýkáme s obdobnými problémy a že se nelišíme ani v přístupu jejich řešení. Pak už následovala nabídka ke spolupráci v rámci mezinárodního projektu zaměřeného právě na sdílení zkušeností a tvorbu metodiky pro zplnomocňování lidí s duševním onemocněním. A tak jsme v Asociaci TRIGON vytvořili odborný tým složený z psychologů, sociálních pracovníků a zdravotníků, který spolupracuje s odborníky z Finska, Portugalska a Itálie. Konference je tedy logickým vyústěním dvouleté spolupráce se zahraničními partnery.“

Gracián Svačina se na setkání se zahraničními experty těší a tvrdí, že bude velmi pozorným posluchačem osvědčených postupů. „V současnosti u nás v CDZ totiž evidujeme zvýšený počet náctiletých klientů s tendencí k sebepoškozování, s impulzivním chováním nebo s problémy s vlastní identitou i sebevražednými pokusy. Takže cokoli na konferenci EDH zazní v návaznosti na konkrétní zkušenosti, ale i jak efektivně a co nejlépe pracovat s klienty s hraniční poruchou osobnosti, bude pro nás významné.“ „Vzájemné předávání zkušeností je vždy podnětné a otevírá nové příležitosti ke zkvalitnění péče o lidi s duševním onemocněním. Pro mě je navíc zajímavou skutečností, že se v projektu soustředíme na teenagery, na včasné poskytnutí pomoci a jejich následný návrat do běžné společnosti. V současné době se dozvídáme rovněž z mainstreamových médií, jak je tato pomoc pro mladé lidi potřebná,“ uzavírá Olga Rosenbergerová.

PODPORUJÍ NÁS