Rubriky
Novinky

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OSTRAVA MÁ V PÉČI VÍCE NEŽ STOPADESÁT KLIENTŮ

Ostravské centrum duševního zdraví vstoupilo do čtvrtého roku svého trvání. Za všemi jeho zaměstnanci je cesta náročných začátků, klíčových rozhodnutí, ale především období neuvěřitelně inspirativní.

Vedoucí CDZ Ostrava Gracián Svačina považuje za úspěch zejména profesní propojení sociálních a zdravotních pracovníků v tým, v němž se výhradně dbá na to, aby byly poskytovány koordinované a kvalitní služby klientům. „Psychiatrie jako obor stále v lidech probouzí různé předsudky a stereotypy. Veřejnost si například myslí, že lidé s duševním onemocněním jsou nebezpeční a musíme se před nimi mít na pozoru. Tyto představy pak velmi ztěžují návrat klientů do běžného života,“ říká Svačina s tím, že v letošním roce se v CDZ rozšiřují programy, které jsou zaměřené právě na boření předsudků ve společnosti. Klienti CDZ se účastní nejrůznějších exkurzí, workshopů, přednášek apod. „Důležité je, že řada z nich zase našla chuť do života – vrátili se do práce, k vlastní rodině, z psychiatrické nemocnice zpět do svého bytu, umí zvládat krizové situace. Přesto jsem přesvědčen, že největší úspěchy našeho zařízení spočívají především v tom, že nám klienti důvěřují a že je na jejich cestě k úzdravě můžeme doprovázet,“ dodává vedoucí centra.

CDZ Ostrava začínalo v roce 2020 bez jediného klienta. Aktuálně jich v péči má kolem 170. A zájem o služby se stále zvyšuje. Doslova raketově přibývají klienti, kteří sami CDZ kontaktují. Mimochodem, podle dat Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP.cz) je průměrný meziroční nárůst psychiatrických pacientů okolo 2 %. Duševní onemocnění neboli duševní porucha je velmi široký pojem, který zahrnuje množství různých potíží ovlivňujících náladu, myšlení i chování jedince. Mezi duševní onemocnění se řadí například ADHD, bipolární porucha, deprese, organické duševní poruchy, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, úzkostné poruchy a další.

V CDZ jsou skupiny, které vedou kliničtí psychologové. Jsou to podpůrná, relaxační a kognitivní skupiny. Sociální pracovníci a zdravotní sestry mají na starosti procvičování paměti a chod tvůrčí dílny. V této skupině klienti šijí malé plyšáky pro děti, které absolvují bolestivé zákroky v městské nemocnici. Od února letošního roku začíná výuka anglického jazyka pro klienty. „Za to vděčíme dobrovolníkovi, který si nás našel a rád by ve svém volném čase pomohl,“ uvádí Svačina a připomíná, že CDZ má legislativně stanovenou cílovou skupinu. „Do naší péče nemůžeme přijmout lidi se závislostí, s demencí nebo jinou organickou poruchou. Nejvíce klientů je u nás se schizofrenií.“

Na to, jestli lze určit, co klienty CDZ Ostrava nejčastěji trápí, vedoucí sociální pracovník Jakub Sekera odpovídá: „To skutečně nedokážeme říct, protože každý člověk je individualita, žije v různém prostředí a má samozřejmě specifické problémy. Běžný zájemce o službu nebo klient CDZ ale často řeší své bytové možnosti, dluhy a jiné finanční problémy. Je logické, že potřebuje někoho, na koho se může obrátit, nechat si poradit. Tým CDZ pomáhá lidem rozeznat a řešit pravé příčiny a obtíže.“

CDZ Ostrava může poskytovat péči a pomoc obyvatelům starším 18 let z moravskoslezské metropole a okolních obcí. „Máme pregnantně dané diagnostické okruhy duševních onemocnění, kterými se zaobíráme. Vždy jsme připraveni se s klientem setkat a v případě, že jeho duševní onemocnění spadá do cílové skupiny našeho CDZ nabídneme mu podporu. Pokud jeho diagnóza nespadá do naší kompetence, nabídneme mu vhodnější služby, které se specializují právě na jeho problém,“ vysvětluje Sekera.

„To mohu potvrdit. Účast na našich terapiích je dobrovolná a zdarma. Ale například člověk s paranoidní schizofrenií není vhodný pro účast na relaxační skupinové terapii. Nepřestáváme pracovat na tom, aby více aktivit probíhalo v přirozeném prostředí klienta. Nechceme v našem centru vytvářet osamělé ostrůvky psychiatrických klientů,“ poznamenává Gracián Svačina a dodává: „Kvalita naší činnosti jednoznačně stojí na vzájemné důvěře a otevřenosti. Pokud klient pomoc odmítá a nespolupracuje, nekomunikuje, tak veškerá naše péče jde vniveč. Neméně významným aspektem je přístup našich pracovníků ke klientům. Nedokážeme dělat zázraky, ale celý odborný tým je zde pro každého, kdo naši pomoc potřebuje.“ V České republice funguje v současné době 30 CDZ, přičemž v Moravskoslezském kraji pracují tři a jedno pro děti a adolescenty. „Často dostáváme otázku, v čem je naše ostravské centrum jiné. Máme stejné zákonné i metodické ukotvení a stejný smysl práce. Ale jiné je určitě v tom, že se aktivně snažíme spolupracovat s ostatními CDZ v našem kraji. Pořádáme společné vzdělávání s kolegy z CDZ Opava a Frýdek-Místek. Jde nám o možnost sdílet své zkušenosti, dobrou praxi a dále se zlepšovat. Navázali jsme také úzkou spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a s jinými CDZ v Polsku,“ říkají vedoucí sociální pracovník Jakub Sekera a vedoucí CDZ Ostrava Gracián Svačina, kteří stojí v čele ostravského centra od jeho samotných začátků v roce 2020.

PODPORUJÍ NÁS