Rubriky
Novinky

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI / ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?

Vážení přátelé,

u příležitosti mezinárodní akce EDH 2024 (Evropské dny handicapu) bychom vás, respektive vaše nadšené a talentované kreslíře a malíře, rádi pozvali k účasti ve výtvarné soutěži dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.

Letos se chceme dozvědět, čím děti a mladí lidé chtějí být, jakému povolání by se jednou rádi věnovali. Zeptáte-li se dospělých na jejich představy, většinou uslyšíte, že jeden chtěl být rozhodně popelářem, druhý kosmonautem, že v sedmdesátých letech minulého století toužily školačky zejména po profesi kadeřnice nebo švadleny. A jak je tomu dnes? Která profese láká současnou nejmladší generaci? Ať tedy děvčata a chlapci výtvarně zpracují svou kreativní odpověď na otázku: ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU? Jejich představám a fantazii se meze skutečně nekladou.   

 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

  • Účastnit se mohou děti a mládež do 26 let se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto cílovou skupinu.
  • Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci.
  • Soutěžní kategorie:

I. kategorie                                        do 6 let
II. kategorie                                       6–11 let
III. kategorie                                     12–15 let
IV. kategorie                                     16–26 let
V. kategorie                                     skupinová práce

Výtvarné práce musí být opatřeny:

– iniciály autora
– název obrázku
– věková kategorie (I.–V., není potřeba uvádět věk autora)
– kontakt na osobu a organizaci, za kterou se autor soutěže účastní

UZÁVĚRKA JE 30. ČERVNA 2024!

Obálky se soutěžními obrázky posílejte na adresu:

Asociace TRIGON, o. p. s., Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba.
Na obálku nezapomeňte připsat heslo: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ EDH 2024.
Autory nejlepších děl oceníme 9. ŘÍJNA 2024 V 15 HODIN na slavnostní akci EDH KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2024 v Areálu Dolu Hlubina – Brick House (Staré koupelny), Dolní oblast Vítkovic.

UPOZORNĚNÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje každá organizace nebo instituce souhlas s prezentací autorského díla na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON může dílo použít k propagačním či jiným účelům (např. na svých webových stránkách, facebookovém profilu, v elektronických prezentacích a dalších tištěných materiálech souvisejících s obecně prospěšnou činností organizace), a to bez nároku na autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.

Z důvodu následné prezentace výtvarné soutěže se zaslané výtvarné práce nevracejí.

KONTAKT

V případě vašich dotazů kontaktujte koordinátorku výtvarné soutěže: Kateřinu Neuvirtovou na e-mailové adrese: kneuvirtova@asociacetrigon.eu nebo telefonním čísle: 770 164 382.

Děkujeme a věřte, že už dnes se těšíme na všechny soutěžní obrázky.

PODPORUJÍ NÁS