Rubriky
Novinky

Mezinárodní multioborová konference / NEJSME V TOM SAMI

Konference se uskuteční za účasti zástupců organizací z Finska, Portugalska a Itálie. Program je zaměřen na prezentaci a diskuzi o poskytovaných sociálně – zdravotních službách v mezinárodním kontextu. Na příkladech dobré praxe se seznámíte s využíváním metody empowering (zplnomocnění), která je důležitou součástí sociálně – zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním. Výměna zkušeností s odborníky, kteří tuto metodu práce uplatňují už řadu let a mají k dispozici konkrétní výsledky, může nesporně pomoci k jejímu efektivnějšímu využití v praxi také u nás v České republice.

Během akce je zajištěno kabinové tlumočení (z/do angličtiny).

Místo konání: Multifunkční aula GONG (malý sál), Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Čas: 9.00–13.00

Program konference

Přihláška na konferenci
Termín ukončení registrace je 2. dubna 2024 (včetně), nebo do naplnění kapacity počtu účastníků.

PODPORUJÍ NÁS