Projekty EU

PROJEKTY EU


S podporou fondů Evropské unie pomáháme lidem se zdravotním postižením se začleněním do běžného života společnosti. Absolvováním odborných vzdělávacích programů mohou zájemci získat novou kvalifikaci a cílenou podporu pro návrat do profesního života. Podpoříme i rozvoj měkkých kompetencí a posílení duševní rovnováhy dle specifických potřeb klienta. Vyjednáváme inkluzivní opatření na trhu práce, poskytujeme cílené profesní poradenství, spolupracujeme se zaměstnavateli Moravskoslezského kraje.

Vytváříme projekty pro profesní růst našich zaměstnanců a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery. Máme vlastní publikační činnost, na programech spolupracujeme se školami, univerzitami a experty z podnikatelské sféry.

HISTORIE


Název:
Popis:
Termín realizace:

PŘÍLEŽITOST PRO TEBE
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 3. 2018 – 28. 2. 2021

Název:
Popis:
Termín realizace:

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 8. 2016 – 31. 7. 2019

Název:
Popis:
Termín realizace:

PROFESIONÁLNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE ASOCIACE TRIGON, O.P.S.
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Název:

Termín realizace:
Výstupy:

PŘÍLEŽITOST PRO TEBE (OP LZZ)
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 10. 2014 – 30. 9. 2015
– Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Údržbářské práce
– Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Úklidové práce

Název:

Termín realizace:
Výstupy:

INOVAČNÍ KOMPENDIUM V SYSTÉMU ZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU (OP LZZ)
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 8. 2012 – 30. 6. 2015
– Analýza názorové hladiny odborných pracovníků k situaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením
– Metodický manuál - Příklady dobré praxe ze zahraničí
– Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením
– Sborník - Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu

Název:
Termín realizace:
Popis:

KOMPLEXNÍ PROGRAM ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE (OP LZZ)
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 3. 2011 – 31. 10. 2012

Název:
Termín realizace:
Popis:

MOBILITY ZAMĚSTNANCŮ ASOCIACE TRIGON (NAEP)
průběžně 2010 – 2015
Cílem mobilit zaměstnanců bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb pro naše klienty. Mobility byly zaměřeny především na zvýšení kvalifikace, kompetencí, odborných vědomostí a praktických dovedností účastníků prostřednictvím návštěv specializovaných zařízení zahraničních partnerů a sdílením a diskuzí nad příklady dobré praxe

Název:
Termín realizace:
Popis:

VÝHLEDY ROZVOJE INTEGRACE LIDÍ S POSTIŽENÍM (OPEN SOCIETY FUND)
2010
Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností mezi odborníky z České republiky, Itálie, Francie, Albánie, Rumunska a Ukrajiny v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. Hlavními tématy bylo zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, další možnosti podpory dospělých osob s autismem a prezentace chráněných dílen ze zahraničí.

Název:
Termín realizace:
Popis:

VYTVOŘENÍ REHABILITAČNÍHO A MOTIVAČNÍHO STŘEDISKA PRO LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V NÁVAZNOSTI NA MOŽNOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ V PROGRAMECH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN A NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE (SROP)
Shrnující informace o projektu naleznete zde
1. 5. 2007 – 30. 4. 2008

PODPORUJÍ NÁS